VI-STAR cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất và mang lại nhiều lợi ích

  • Tiết kiệm thời gian và có được nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
  • Tính khoa học và chuyên nghiệp trong hồ sơ cũng như giao dịch với cơ quan Thuế
  • Trong quá trình tư vấn và chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, VI-STAR sẽ xem xét những vấn đề liên quan như: sổ sách kế toán, chính sách lương, hợp đồng… cũng như các thủ tục khác để bổ sung, hoàn thiện hơn cho doanh nghiệp.
  • Sau dịch vụ hoàn thuế, VI-STAR sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ hết mình cho doanh nghiệp trong phạm vi lĩnh vực hoạt động của mình.

  Dịch vụ hoàn thuế liên quan đến các loại Thuế

  • Dịch vụ tư vấn hoàn thuế giá trị gia tăng;
  • Dịch vụ tư vấn hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Dịch vụ tư vấn hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần;
  • Dịch vụ tư vấn hoàn thuế tài nguyên;
  • Dịch vụ tư vấn hoàn thuế nhập khẩu;

  Dịch vụ hoàn các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

  Tầm quan trọng của việc hoàn thuế đối với doanh nghiệp

  Hoàn và kê khai thuế
  Hoàn Thuế và kê khai Thuế là công việc quan trọng của mỗi doanh nghiệp đều phải làm hàng tháng.
  Hỗ trợ doanh nghiệp
  Công tác hoàn thuế tạo điều kiện tài chính cho các doanh nghiệp khi gặp khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ kế toán hóa đơn chứng từ thông qua thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế.
  Tầm quan trọng
  Lợi ích của việc hoàn thuế không được các doanh nghiệp quan tâm đúng mực, vì thế dẫn đến một số trường hợp chậm trễ trong việc hoàn thuế hoặc không tiến hành hoàn thuế.

  Quy trình tư vấn thủ tục hoàn thuế
  doanh nghiệp tại VI-STAR

  Tư vấn và hướng dẫn
  - Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoàn thuế.
  - Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và các thông tin liên quan.
  Thu thập và soạn hồ sơ
  - Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc hoàn thuế;
  - Soạn thảo các hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác hoàn thuế;
  Nộp và giải trình
  - Nộp và theo dõi hồ sơ hoàn thuế của khách hàng;
  - Thay doanh nghiệp soạn thảo, bổ sung tài liệu giải trình cho cơ quan thuế.
  Team Vi-star đã giúp tôi rất nhiều trong việc tính toán hợp lý hóa các chi phí cũng như chuẩn hóa quy trình, bộ máy kế toán tại công ty.
  Tôi thật sự tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng dịch vụ và uy tín tại Vi-Star