Các trường hợp bắt buộc phải nộp hồ sơ
  thay đổi đăng ký kinh doanh

  – Thay đổi tên công ty (bao gồm: thay đổi tên bằng tiếng Việt, thay đổi tên tiếng nước ngoài, thay đổi tên viết tắt);
  – Thay đổi loại hình doanh nghiệp của công ty (bao gồm: Thay đổi từ TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên trở lên; thay đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, thay đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH, thay đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty).
  – Thay đổi trụ sở chính của công ty;
  – Thay đổi thông tin số điện thoại, số fax; email, website công ty;
  – Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty;
  – Thay đổi vốn điều lệ công ty (bao gồm thay đổi tăng vốn điều lệ công ty hoặc thay đổi giảm vốn điều lệ công ty);

  – Thay đổi cơ cấu vốn của các thành viên công ty;
  – Thay đổi thông tin cổ đông là người nước ngoài: Thay đổi cổ đông là người nước ngoài; thay đổi tỷ lệ góp vốn của cổ đông nước ngoài; thay đổi thông tin về Hộ chiếu, Hộ khẩu của cổ đông là người nước ngoài;
  – Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty; Thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (bao gồm: thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật; thay đổi chứng minh thư/thẻ căn cước/số hộ chiếu; thay đổi hộ khẩu, chỗ ở hiện tại của người đại diện theo pháp luật);
  – Thay đổi thông tin của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: bao gồm chuyển nhượng chủ sở hữu, thay đổi giấy phép kinh doanh của chủ sở hữu (nếu là pháp nhân), thay đổi thông tin cá nhân của chủ sở hữu (nếu là cá nhân).
  – Thay đổi thông tin đăng ký thuế: người phụ trách kế toán; thông tin địa chỉ nhận thông báo thuế; phương pháp tính thuế,…

  Các trường hợp bắt buộc phải nộp hồ sơ
  thay đổi đăng ký kinh doanh

  – Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;

  – Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

  Hồ sơ cần nộp

  – Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ thay đổi người đại diện theo pháp luật/ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân/ thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên/ Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp ;
  – Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  – Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài;
  – Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  – Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, chủ sở hữu đối với công ty một thành viên;
  – Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
  Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới, cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ sở hữu;

  Lưu ý: Tùy theo nội dung thay đổi mà doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi theo các mục như đã nêu tại mục Hồ Sơ ở trên. Quý khách có thể liên hệ vi-Star để được tư vấn hoặc hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng.

  Dịch vụ của Vi-Star dành cho khách hàng

  – Đảm bảo mọi vấn đề pháp lý cho quý khách;

  – Đội ngũ nhân viên hỗ trợ nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm, cung cấp các dịch vụ tốt nhất;

  – Chi phí hợp lý;

  – Tiết kiệm được thời gian thực hiện.

  Team Vi-star đã giúp tôi rất nhiều trong việc tính toán hợp lý hóa các chi phí cũng như chuẩn hóa quy trình, bộ máy kế toán tại công ty.
  Tôi thật sự tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng dịch vụ và uy tín tại Vi-Star