Báo cáo thuế thu nhập cá nhân

  Dịch vụ báo cáo Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của VI-STAR sẽ tư vấn, hướng dẫn khách hàng những thông tin cần thiết theo quy định. VI-STAR thực hiện việc báo cáo và quyết toán thuế TNCN theo quy định.

  Khách hàng cần chuẩn bị:

  1. Cung cấp thông tin về thu nhập, thông tin về khấu trừ Thuế, thông tin về nộp Thuế như:
       – Doanh nghiệp: bảng tính toán và thanh toán tiền lương, tiền công hàng tháng.
       – Cá nhân: giấy xác nhận thu nhập, biên lai khấu trừ Thuế, biên lai nộp Thuế…

  2. Ký trên hồ sơ khai Thuế và quyết toán Thuế TNCN, nộp báo cáo khai Thuế và quyết toán thuế TNCN cho cơ quan Thuế (trường hợp không sử dụng dịch vụ đại lý Thuế)

  Quy trình tư vấn dịch vụ báo cáo thuế TNCN tại VI-STAR

  Tư vấn và hướng dẫn: 

  • Tư vấn những vấn đề có liên quan đến khai thuế và quyết toán thuế thu nhập các nhân.
  • Hướng dẫn quý khách hàng chuẩn bị các hồ sơ và thông tin liên quan đến việc khai thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
  • Thu thập thông tin và tài liệu liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế.

  Khai báo đăng ký MST:

  • Nhận thông tin cá nhân từ doanh nghiệp theo quy định
  •  Cần nhập dữ liệu vào phần mềm theo quy định.
  • In báo cáo kiểm tra lại những thông tin doanh nghiệp và cá nhân đăng ký cấp mã số thuế.
  • Nộp tờ khai đăng ký mã số thuế cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định.
  • Nhận mã số cá nhân từ cơ quan thuế và giao lại mã số thuế cho quý khách hàng.

  Khai thuế và quyết toán thuê: 

  • Nhận thông tin thu nhập cá nhân theo quy định.
  • Tính thuế thu nhập của từng cá nhân theo quy định.
  • Nhập dữ liệu cá nhân vào phần mềm theo quy định.
  • In báo cáo, lấy chữ ký và dấu hiệu theo quy định.
  • Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế theo quy định.
  • Cuối cùng bàn giao báo cáo cho quý khách hàng.
  Team Vi-star đã giúp tôi rất nhiều trong việc tính toán hợp lý hóa các chi phí cũng như chuẩn hóa quy trình, bộ máy kế toán tại công ty.
  Tôi thật sự tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng dịch vụ và uy tín tại Vi-Star