Thủ tục Hoàn thuế thu nhập cá nhân

  Nói về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân thì hầu như cá nhân hoặc là không am hiểu luật hoặc là ngại vì nghĩ rằng thủ tục hành chính vốn rườm rà nên ngại đến việc hoàn thuế TNCN.

  Do đó để tiết kiệm thời gian và chi phí, Công ty VI-STAR sẽ hỗ trợ tư vấn, giúp bạn hoàn thành các thủ tục hoàn thuế TNCN một cách tốt nhất.

  Vậy khi nào thì bạn được hoàn thuế TNCN?

  1. Khi số tiền thuế bạn nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong kỳ tính thuế.
  2. Bạn đã nộp thuế TNCN nhưng có thu nhập chịu thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

  Những giấy tờ cần cung cấp khi muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân:
  – Bạn cần cung cấp chứng từ khấu trừ thuế cho chúng tôi.
  – Giấy xác nhận thu nhập (có thể là bản chụp)
  – Số người được giảm trừ gia cảnh (cung cấp đầy đủ giấy tạm trú, cư trú)
  – Số tài khoản giao dịch nhận tiền
  – Thanh toán số tiền thỏa thuận trước khi tiến hành

  Những trường hợp được hoàn thuế TNCN

  Có mã số Thuế:
  Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

  Cá nhân ủy quyền:
  Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay vì hoàn Thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

  Cá nhân trực tiếp:
  Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế nếu có số Thuế nộp thừa thì được hoàn Thuế hoặc bù trừ với số Thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

  Team Vi-star đã giúp tôi rất nhiều trong việc tính toán hợp lý hóa các chi phí cũng như chuẩn hóa quy trình, bộ máy kế toán tại công ty.
  Tôi thật sự tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng dịch vụ và uy tín tại Vi-Star