Nếu thành lập doanh nghiệp là một bước khởi đầu cho một doanh nghiệp thì giải thể doanh nghiệp là bước cuối cùng để kết thúc vòng đời của doanh nghiệp.

  A. Thủ tục giải thể công ty thực hiện tại những cơ quan nào?

  – Cơ quan hải quan: xác nhận nghĩa vụ hải quan (áp dụng công ty có đăng ký xuất nhập khẩu);

  – Cơ quan thuế: quyết toán, chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

  – Cơ quan bảo hiểm: chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động;

  – Cơ quan đăng ký kinh doanh: trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  B. Thủ tục nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp chi tiết

  Bước 1: Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

  Đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

     – Hồ sơ công bố thông tin giải thể doanh nghiệp:

          + Thông báo về việc giải thể;

          + Quyết định giải thể của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

          + Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.

     – Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

     – Thời hạn giải quyết hồ sơ công bố quyết định giải thể: 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ được tiếp nhận trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

     – Cơ quan thực hiện: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư.

  Bước 2: Xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

  Sau khi doanh nghiệp đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể doanh nghiệp. Trong vòng 10 -15 ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về tình trạng hồ sơ hải quan của doanh nghiệp.

  Bước 3: Thủ tục đóng cửa mã số thuế tại cơ quan thuế

  – Gửi công văn xin chấm dứt hiệu lực mã số thuế lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế); Kèm theo Quyết định Giải thể và Biên bản họp (tùy từng cơ quan thuế)

  – Gửi Công văn xin quyết toán thuế;

  – Đóng các loại thuế còn nợ;

  – Nộp phạt (nếu có).

  Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Bước 4: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

  Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp (Doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015), doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

  Bước 5: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

  Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

       – Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

       – Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

       – Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

       – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Khi thực hiện giải thể, có khá nhiều hồ sơ và tài liệu cần chuẩn bị. Doanh nghiệp nếu không nắm rõ quy định pháp luật có thể mất khá nhiều thời gian thực hiện, nhất là ở bước với cơ quan thuế. Vì vậy, để các thủ tục được đơn giản và rút ngắn thời gian, hãy liên hệ với Vi-Star để được tư vấn hỗ trợ chi tiết.

  Team Vi-star đã giúp tôi rất nhiều trong việc tính toán hợp lý hóa các chi phí cũng như chuẩn hóa quy trình, bộ máy kế toán tại công ty.
  Tôi thật sự tin tưởng hoàn toàn vào chất lượng dịch vụ và uy tín tại Vi-Star