Sắp “xổ số” hóa đơn, khắc chế tình trạng trốn thuế

  admin

  Khách hàng giữ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, sẽ được quay số trúng thưởng…

  Nhà hàng, khách sạn, siêu thị, nhà thuốc… sẽ kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế.
  Nhà hàng, khách sạn, siêu thị, nhà thuốc… sẽ kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế.

  Tổng cục Thuế vừa cho biết, hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ vừa được Bộ Tài chính ban hành, sẽ được tham gia dự thưởng.

  Tổng cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp đối với những hóa đơn điện tử có mã của của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế để tham gia dự thưởng.

  Điều 8 Thông tư 78 chỉ rõ, đối tượng áp dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền là các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh như: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.

  “Do số lượng hóa đơn xuất ra nhiều và liên tục, để thuận lợi trong việc lập hóa đơn, người nộp thuế được lựa chọn sử dụng máy tính tiền để áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế đối với các hoạt động kinh doanh nêu trên hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có mã như đang áp dụng”, Tổng cục Thuế chỉ rõ.

  Đối với Việt Nam, giải pháp xổ số hóa đơn sẽ thúc đẩy việc báo cáo thuế và đóng thuế hợp pháp bằng cách khuyến khích người dân mua hàng ở những nơi có đóng thuế hợp pháp.

  “Khi người dân biết hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế, sẽ được giữ lại để trúng thưởng thì họ sẽ luôn muốn nhận hóa đơn khi bỏ tiền ra ăn, uống, hay mua đồ và sẽ tới ủng hộ những nơi sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền”, Tổng cục Thuế phân tích.

  Trường hợp, nếu một cửa hàng, công ty không in ra hóa đơn cho người dân, có nghĩa là nơi này có thể không đóng thuế cho nhà nước và người dân cũng không thích quay lại vì người dân sẽ mất một cơ hội xác suất trúng thưởng.

  Về cơ cấu các giải thưởng, thời gian quay thưởng, cách thức trả thưởng trong việc triển khai quay xổ số hóa đơn tại Việt Nam, sẽ được cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể để đảm bảo thực hiện mục đích khuyến khích mọi người dân, doanh nghiệp ủng hộ cho việc đóng thuế, thúc đẩy báo cáo thuế hợp pháp.

  Tổng cục Thuế cho biết thêm, chính sách trên dựa trên việc tham khảo mô hình xổ số hóa đơn tại Đài Loan. Được biết, chương trình xổ số hóa đơn tại Đài Loan được Bộ Tài chính Đài Loan khởi xướng và thực hiện từ năm 1951, gọi là Taiwan receipt lottery. Mỗi khi mua hàng người dân sẽ nhận được phiếu thanh toán hay hóa đơn, đây đồng thời là một phiếu dự thưởng cho chương trình sổ xố theo hóa đơn mỗi 2 tháng một lần.

  Tổng cục Thuế cho biết sẽ hướng dẫn triển khai việc sử dụng mã của cơ quan thuế cấp để tham gia dự thưởng cho phù hợp với lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử có mã của của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền và quy định của pháp luật có liên quan.

  Nguồn: Vneconomy.