Quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất nhằm ngăn chặn phân lô, bán nền tại Lâm Đồng

  admin

  Thửa đất sau tách thửa theo quyết định mới phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.…

  Ảnh minh họa.
  Ảnh minh họa.

  Sau khi ra văn bản tạm dừng giải quyết hồ sơ tách thửa vào tháng 6/2021, ngày 01/11/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 40 Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

  ĐẤT Ở TỐI THIỂU TẠI ĐÔ THỊ 40M2, NÔNG THÔN 72M2

  Theo quy định mới, diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với thửa đất ở đô thị không thay đổi nhiều so với Quyết định số 04 (ngày 19/01/2021), tuy nhiên, có thay đổi về kích thước cạnh tiếp giáp đường và được quy định theo từng loại hình.

  Nhà phố: diện tích từ 40m2 trở lên và có kích thước cạnh tiếp giáp đường đối với đường đã có tên hoặc đường hẻm có lộ giới từ 10m trở lên (sau đây gọi chung là đường chính) hoặc các đường, đường hẻm còn lại (sau đây gọi chung là đường hẻm) từ 04m trở lên.

  Nhà liên kế có sân vườn: diện tích từ 72m2 trở lên và có kích thước cạnh tiếp giáp đường từ 4,5m trở lên đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích từ 64m2 trở lên và kích thước cạnh tiếp giáp đường từ 4m trở lên.

  Nhà biệt lập: diện tích từ 250m2 trở lên và có kích thước cạnh tiếp giáp đường từ 10m trở lên đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích từ 200m2 trở lên và kích thước cạnh tiếp giáp đường từ 10m trở lên.

  Biệt thự: diện tích từ 400m2 trở lên và có kích thước cạnh tiếp giáp đường từ 12m trở lên đối với đường chính; tại các đường hẻm diện tích từ 250m2 trở lên và kích thước cạnh tiếp giáp đường từ 10m trở lên.

  Diện tích tối thiểu và các điều kiện sau tách thửa đối với đất ở đô thị tại Lâm Đồng - Nguồn: UBND tỉnh Lâm Đồng.
  Diện tích tối thiểu và các điều kiện sau tách thửa đối với đất ở đô thị tại Lâm Đồng – Nguồn: UBND tỉnh Lâm Đồng.

  Đối với đất ở nông thôn: Trường hợp chưa có quy định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích tối thiểu sau tách thửa từ 72m2 trở lên và kích thước cạnh tiếp giáp đường từ 4,5m trở lên.

  Trường hợp đã có quy hoạch kiến trúc nhà ở thì thực hiện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Đối với đất nông nghiệp: Diện tích tối thiểu sau tách thửa là 500m2 tại đô thị; 1.000m2 tại nông thôn. Trường hợp tiếp giáp đường giao thông thì ngoài diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định thì còn phải đảm bảo có cạnh tiếp giáp đường từ 10m trở lên.

  Tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng: nếu thửa đất thuộc quy hoạch là đất ở mà tách thửa đất ở đồng thời có đất nông nghiệp thì thực hiện việc tách thửa đất ở theo khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 4, trong đó, diện tích đất nông nghiệp không cần đảm bảo tối thiểu 500m2.

  Nếu thửa đất thuộc quy hoạch là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu quy định là 500m2, nhưng diện tích đất ở chỉ thuộc một trong các thửa đất sau khi tách.

  ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA, HỢP THỬA

  Điều kiện để thửa đất được tách thửa, hợp thửa là thửa đất phải có mục đích sử dụng đất ghi trong Giấy chứng nhận thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Thửa đất mới hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp.

  Trường hợp có đường giao thông nhưng chưa thể hiện trên Bản đồ địa chính hoặc Giấy chứng nhận đã cấp: xác nhận cho tồn tại đối với trường hợp không phải là đường tự ý mở và cộng đồng dân cư đã sử dụng ổn định.

  Đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới: nếu diện tích thửa đất hoặc khu đất (gồm nhiều thửa đất) nhỏ hơn 05ha thì tiến hành lập Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất. Trong đó, thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông…

  Phần chuyển tiếp đối với hồ sơ tách thửa, hợp thửa hợp lệ đã tiếp nhận trên hệ thống phần mềm tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trước ngày quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 04 (ngày 19/01/2021).

  Ngoài ra, đối với thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, hợp thửa mà có diện tích từ 5.000m2 trở lên (sau khi đã trừ diện tích làm đường giao thông) thì phải dành ít nhất 5% diện tích của thửa đất hoặc khu đất để làm hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng.

  Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất lớn hơn hoặc bằng 05ha thì tiến hành lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, trình phê duyệt để triển khai thực hiện.

  Đối với trường hợp hình thành đường giao thông mới mà đã có trong quy hoạch, người sử dụng đất chủ động đề nghị tự bỏ kinh phí đầu tư hạ tầng theo quy hoạch, tự nguyện trả lại đất thì được UBND cấp xã thống nhất triển khai đầu tư, sau đó thực hiện tách thửa, hợp thửa theo Quyết định này…

  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2021 và thay thế cho Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh về quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

  Nguồn: Vneconomy