Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư thành lập dự án, đồng thời thanh lập tổ chức kinh tế (công ty) tại Việt Nam, thì hồ sơ pháp lý mà Nhà đầu tư cần chuẩn bị


Đối với trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư thành lập dự án, đồng thời thanh lập tổ chức kinh tế (công ty) tại Việt Nam, thì hồ sơ pháp lý mà Nhà đầu tư cần chuẩn bị như sau:

HỒ SƠ CHUẨN BỊ:

 1. ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TỔ CHỨC:
 1. Giấy phép kinh doanh – 02 bản, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt;
 2. Điều lệ công ty – 01 bản, công chứng, hợp pháp háo lãnh sự và dịch ra tiếng Việt;
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán 02 năm gần nhất – 01 bản, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt;
 4. Hộ chiếu của người đại diện phần vốn góp tại dự án và công ty ở VN – 02 bản, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự;
 5. Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật tại VN – 02 bản, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Nếu người đại diện phần vốn góp và đại diện theo pháp luật là 01 người thì chỉ cần 02 bản hộ chiếu công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự của 01 người đó.
 • Riêng người đại diện theo pháp luật phải có Lý lịch tư pháp nước ngoài (không quá 06 tháng), công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt (ở Bình Dương sẽ yêu cầu Giấy này).
 1. Profile hoặc các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm kinh doanh của công ty (mục đích là để giải trình với cơ quan VN về các hoạt động của công ty bên HQ).
 2. Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư, ủy quyền cho một cá nhân qua Việt Nam ký Hợp đồng thuê trụ sở, ký các giấy tờ pháp lý liên quan đến thành lập dự án đầu tư và thanh lập doanh nghiệp (Giấy ủy quyền này phải được công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt;
 3. Hợp đồng thuê trụ sở được ký giữa 02 bên và các giấy tờ pháp lý liên quan đến trụ sở như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu công trình, giấy chứng nhận PCCC, ….

 

 1. ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ LÀ CÁ NHÂN:
 1. Hộ chiếu công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự - 02 bản;
 2. Lý lịch tư pháp nước ngoài (không quá 06 tháng), công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt (ở Bình Dương sẽ yêu cầu Giấy này);
 3. Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (với số dư bằng hoặc lớn hơn số tiền đầu tư), chỉ cần bản chính và dịch ra tiếng Việt);
 4. Giấy xác nhận kinh nghiệm đã từng làm việc trong lĩnh vực sản xuất ở các công ty mà người này đã làm việc (để chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư đã từng làm việc và mục đích nâng cao khả năng duyệt hồ sơ của mình), bản chính và dịch ra tiếng Việt (nếu là văn bản mang tiếng nước ngoài);
 5. Hợp đồng thuê trụ sở được ký giữa 02 bên và các giấy tờ pháp lý liên quan đến trụ sở như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận sở hữu công trình, giấy chứng nhận PCCC, ….

 

 1. HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỂ THÀNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẦN CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU BÊN NƯỚC NGOÀI (CÁ NHÂN KHÔNG ĐÓNG DẤU):
 1. Giấy đề nghị thành lập dự án đầu tư – 02 bản;
 2. Đề xuất dự án đầu tư – 02 bản;
 3. Báo cáo năng lực tài chính – 02 bản;
 4. Quyết định đầu tư (nếu Nhà đầu tư là tổ chức) – 02 bản;
 5. Bản giải trình đầu tư – 02 bản;
 6. Danh sách đại diện theo ủy quyền (nếu Nhà đầu tư là tổ chức) – 02 bản;

 

 1. HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỂ THÀNH LẬP CÔNG TY:
 1. Đơn đề nghị thành lập công ty – 02 bản, đại diện pháp luật ký (không đóng dấu nước ngoài);
 2. Điều lệ công ty – 02 bản, đại diện pháp luật ký tên và chủ sở hữu ký tên, đóng dấu nước ngoài (nếu là cá nhân thì không đóng dấu);
 3. Danh sách đại diện theo ủy quyền – 02 bản, đại  diện chủ sở hữu ký tên, đóng dấu nước ngoài và đại diện theo pháp luật ký tên (nếu là cá nhân thì không có văn bản này);

 

 • Khi thành lập dự án đầu tư và thành lập công ty thì người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức) được ủy quyền sẽ thay mặt công ty lên VPCC hoặc PCC làm ủy quyền để cho đơn vị dịch vụ (Vi-Star) thay mặt và thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • .............Chi tiết xin liên hệ Công Ty TNHH Tư Vấn Vi-Star - Mr.Sang