Thực hiện chương trình khuyến mại mà không thông báo thì có bị phạt không ?


Theo quy định tại khoản 3, điều 48, Nghị đinh 185/2013/NĐ-CP thì  doanh nghiệp có hành vi Không thông báo hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi thực hiện khuyến mại hoặc thông báo, đăng ký không đúng quy định hoặc nội dung thông báo, đăng ký không trung thực thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Tùy theo doanh nghiệp có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ để xác định mức xử phạt cụ thể.

Cơ sở pháp lý:  Nghị định 185/2013/NĐ-CP