Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên cho người nước ngoài ?


Câu hỏi : Công ty chúng tôi là công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, hiện nay chúng tôi muốn chuyển lại toàn bộ 100% vốn góp  cho một cá nhân người nước ngoài, Xin cho tôi hỏi : Thủ tục, thời gian thực hiện như thế nào ạ? Cảm ơn!

1.Nội dung tư vấn: 

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư 2014 thì việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp tại Sở kế hoạch và đầu tư .

Trong trường hợp này công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn vóp cho cá nhân nước ngoài nên phải thực hiện việc thông báo góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định tại Điềun 26, Luật Đầu Tư.

Để hoàn thành việc chuyển nhượng này thì công ty phải thực hiện qua 2 bước :

  • Bước 1 : Nộp hồ sơ thông báo góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở kế hoạch và đầu tư
  • Bước 2 : Sau khi được Sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thì doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ :

a.Hồ sơ thông báo góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm:

- Văn bản đăng ký mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; 

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày kề từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở kế hoạch và đầu tư thông báo bằng văn bản.

b.Hồ sơ thay đổi nội dung đăng lý doanh nghiệp gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;

- Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng

- Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn;

- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

-  Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

-  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

2. Cơ sở pháp lý: 

- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2014/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư 20/2015 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp