THỦ TỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT


Hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất diễn ra khá phổ biến, có thể là từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, đất ở và ngược lại,...Vậy thủ tục thực hiện như thế nào? Vi-Star xin chia sẽ như sau:

Căn cứ:

Luật Đất đai 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai;

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính;

Thông tư 30/2014/TT-BTNMT về hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
• Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng
đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm Chứng Minh nhân dân để xuất trình khi có yêu cầu

2. Bước 2. Nộp hồ sơ
- Nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường
3. Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu
4. Bước 4. Trả kết quả
Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Thời gian thực hiện:
+ Không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất).
+ Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Nguồn: Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và tham khảo các nguồn khác