QUY TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY


Bạn đang cần thành lập mới 01 công ty nhưng lại không nắm rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị là gì.

Bài viết dưới đây có thể giúp bạn giải đáp được phần nào lo lắng đấy!

Bước 1: Chọn loại hình công ty

Cách đơn giản nhất là dựa theo số lượng thành viên tham gia thành lập công ty. Nếu chỉ có một người thì có thể chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Sau khi lựa chọn được loại hình doanh nghiệp để thành lập, các cá nhân, tổ chức cần xác định tên công ty, nơi đặt trụ sở chính, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh. Tiếp đó chuẩn bị hồ sơ sau:

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty;
- Dự thảo Điều lệ công ty.
- Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn

- Giấy tờ chứng thực cá nhân

- Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục.

Bước 3: Khắc con dấu công ty và công bố mẫu dấu

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty tiến hành khắc dấu doanh nghiệp tại các cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khắc dấu.

Sau khi có con dấu để con dấu có hiệu lực và được sử dụng cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cần tiến hành công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia. 

Căn cứ pháp lý: 

- Luật doanh nghiệp 2014;

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP;

-Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;