Phí Dịch Vụ Văn Phòng Đại Diện


I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

  1. Đăng ký mã số thuế cho nhân viên.
  2. Lập báo cáo thuế và nộp cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo quy định.
  3. Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên theo quy định.
  4. Lập bảng lương( tính lương cho nhân viên).
  5. Đăng ký lao động với cơ quan nhà nước.
  6. Đăng ký công đoàn.
  7. Đăng ký hệ thống thang bảng lương.
  8. Làm BHXH, BHYT,BHTN cho nhân viên theo quy định.

​II. PHÍ DỊCH VỤ:

Phí dịch vụ dựa vào số lượng nhân viên như sau:

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

Dưới 5 người

5,000,000 đồng/tháng

Từ 5 đến 10 người

10,000,000 đồng/tháng

Trên 10 người

15,000,000 đồng/tháng