Phí Dịch Vụ Lập Dự Án Đầu Tư Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Vi-Star


I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

II. Công việc của Vi-Star

 1. Lập đề cương dự án.
 2. Thảo luận, thống nhất với khách hang về nội dung đề cương của dự án.
 3. Thu thập thông tin về dự án.
 4. Lập dự toán chi phí đầu tư các hạng mục.
 5. Tính toán chi phí  hoạt động của dự án.
 6. Xác định nhu cầu vốn, nguồn vốn để đầu tư.
 7. Phân tích về thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án.
 8. Phân tích về thị trường nguyên liệu đầu vào đối với dự án.
 9. Đánh giá về công nghệ của dự án.
 10. Đánh giá sản phẩm, giá bán, nguyên liệu đầu vào, mức độ cạnh tranh.
 11.  Xây dựng phương án nhân sự, tổ chứ quản lý dự án, tổ chức bán hàng.
 12. Tính toán, phân tích chi tiết dự án đầu tư theo như đề cương.
 13. Hoàn thiện, in và bàn giao dự án cho chủ đầu tư.

III. Công việc của khách hàng

 1. Xác định mục đích của việc lập dự án.
 2. Cung cấp các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.
 3. Hỗ trợ cung cấp các thông tin để lập dự án :

Địa điểm đầu tư, guồn vốn đầu tư, Tổng vốn đầu tư, Các hạng mục đầu tư, Tiến độ đầu tư, Công nghệ đầu tư, danh mục các sản phẩm, giá bán sản phẩm dự kiến, dự kiến định mức chi phí nguyen vật liệu, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dự kiến về tổ chức quản lý, tổ chức bán hàng……

IV. Thời gian hoàn thành

Từ 01 tháng đến 03 tháng.

V. PHÍ DỊCH VỤ:

1. Phí dịch vụ lập dự án :

Phí lập dự án đầu tư phụ thuộc vào mục đích lập dự án đầu tư, lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư.

 • Tỷ lệ phí trên tổng vốn đầu tư : Từ 0,05 % - 0,5% tổng vốn đầu tư.

Lưu ý :

Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10 % thuế VAT

2. Tiến độ thanh toán :

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THANH TOÁN

Lần 1

Ký hợp đồng

Ứng 25 % phí dịch vụ

Lần 2

Thông qua đề cương dự án

Ứng 25 % phí dịch vụ

Lần 3

Hoàn thành dự thảo đề án

Ứng 25 % phí dịch vụ

Lần 4

Bàn giao dự án

Thanh toán còn lại

 

3. Các nội dung khác :
Dự án bằng tiếng Anh ( English ) : Thêm 30 % phí.