NHỮNG NGHĨA VỤ VỀ THUẾ KHI TẠM DỪNG KINH DOANH


Nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng không ít do dịch Covid-19, một số doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả dẫn đến tình trạng tạm ngừng kinh doanh hoặc nghiêm trọng hơn là giải thể, phá sản.

Ở bài viết này, Vi-Star xin chỉ đề cập các vấn đề liên quan khi tạm ngừng kinh doanh.

Câu hỏi mà Vi-Star thường gặp là: Tạm ngừng KD có phải nộp BCTC, quyết toán TTNCN, TTNDN không? Có nộp lệ phí môn bài không?

Tất cả sẽ được giải đáp ở bài viết sau đây:

1. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

- Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC

- Nội dung chi tiết:

"Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh.

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm".

Như vậy, nếu công ty tạm ngừng kinh doanh cả năm thì không phải nộp thuế môn bài còn tạm ngừng kinh doanh không trọn năm thì phải nộp.

2. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp hồ sơ quyết toán thuế?

- Căn cứ pháp lý: Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC.

- Nội dung chi tiết:

"Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động.

Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm theo Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC".

Do đó, nếu tạm ngừng kinh doanh tròn năm dương lịch hoặc năm tài chính, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế.

Nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì phải kê khai nộp thuế môn bài, báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp…

Nguồn: Phân tích và tổng hợp từ nhiều thông tin.