KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG Công việc đầu năm - Cuối năm phải làm


Công việc đầu năm - Cuối năm phải làm

Quy định & cách thực hiện

Mô tả công việc của kế toán tiền lương

1/ Khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động (danh cho doanh nghiệp mới thành lập)

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, lập và gửi hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. Trường hợp doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp thì gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

2/ Lập sổ quản lý lao động .

Trong thời hạn 30 ngày  kể từ ngày bắt đầu hoạt động , doanh nghiệp phải lập sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

3/ Thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp mới thành lập.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, doanh nghiệp gửi thông báo ban đâu về số lao động đang làm việc tại đơn vị tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

4/ Xây dựng thang lương, bảng lương.

Thực hiện trước khi tiến hành tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Ngoài thời điểm ban đầu khi mới thành lập thì khi mức lương tối thiểu vùng của các năm thay đổi doanh nghiệp phải rà soát lại thang bảng lương đang áp dụng. Nếu bật 1 của thang bảng lương có mức lương thấp hơn mức lương quy định tại năm thay đổi thì doanh nghiệp phải tiến hành xây dựng lại hệ thống thang bảng lương cho phù hợp với quy định tiền lương hiện hành.

Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo thang lương bảng lương với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

5/ Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động của doanh nghiệp (nếu có).

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, phải thực hiện thông báo về nội dung thỏa ước với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

6/ Xây dựng nội quy lao động .

Doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên, phải có nội quy lao động bằng văn bản.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành Nội quy lao động thì doanh nghiệp phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký nội quy lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

 7/ Thành lập công đoàn cơ sở (nếu có).

Điều kiện để thành lập Công đoàn là phải có ít nhất 05 đoàn viên Công đoàn Việt Nam hoặc phải co ít nhất 05 người lao động có đơn tự nguyện xin gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ra quyết định công nhận đoàn viên và Công đoàn tại doanh nghiệp.

8/ Xây dựng quy chế lương, thưởng/ quy chế tài chính. Quy chế chi tiêu nội bộ.

Cần thực hiẹn trước khi tính lương vào cuối tháng -> Đây là mọt trong các căn cứ để tính ra số tiền lương phải trả cho các bộ nhân viên hàng tháng.

9/ Ký hợp đồng lao động.

Doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động làm việc cho mình, mỗi bên giữ 1 bản, trừ những công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

10/ Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và đăng ký người phụ thuộc (để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN) .

Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế cho cá nhân có thu nhậptừ tiền lương, tiền công và đăng ký thuế cho người phụ thuộc của cá nhân 1 lần trong năm chậm nhất là 10 ngày làm việc trước thừoi điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

11/ Đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký tham gia bảo hiểm cho người lao động, có trách nhiệm tổng hợp, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký bảo hiểm để nộp cho Cơ quan bảo hiểm cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở .

12/ Tính lương

Thực hiện cuối mỗi tháng theo quy chế của doanh nghiệp.

13/ Trích và nộp bảo hiểm bắt buột và kinh phí công đoàn.

Trích thực hiện khi tính lương.

Nộp sau khi trích và trước 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng trích (chậm từ 30 ngày trở lên sẽ bị phạt chậm nộp)

14/ Báo cáo về tình hình thay đổi về lao động.

Vào trước ngày 25 tháng 5 và 25 tháng 11 hàng năm theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH

Trên đây, Công ty TNHH Tư Vấn Vi-Star đã chia sẽ cho các bạn biết các công việc của một kế toán tiền lương phải làm trong doanh nghiệp là gì và để làm tốt công việc của một kế toán tiền lương thì các bạn cần thêm nhiều kỹ năng khác nữa. Chúc các bạn thành công!