GIA HẠN GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI


Theo quy định của pháp luật, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có giá trị trong thời gian tối đa là 05 năm, nhưng không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (nếu có). Sau khi kết thúc thời hạn này, nhiều thương nhân nước ngoài vẫn có nhu cầu duy trì hoạt động văn phòng đại diện của họ.

Bài viết sau đây đề cập đến thủ tục gia hạn giấy phép văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài.

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý: Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và Thông tư 11/2016/TT-BCT về biểu mẫu thực hiện Nghị định 07/2016/NĐ-CP.

Các điều kiện để gia hạn Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:

 • Thương nhân nước ngoài vẫn còn hoạt động theo pháp luật tại quốc gia mà thương nhân đã thành lập;
 • Văn phòng đại diện không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Thủ tục gia hạn cần được thực hiện ít nhất 30 ngày trước khi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hết hạn.

Thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:

 • Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân  nước ngoài do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài (phải được dịch sang tiếng Việt và đóng dấu hợp pháp lãnh sự);
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất; (phải được dịch sang tiếng Việt và công chứng, chứng thực);
 • Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho một cá nhân khác thực hiện thủ tục (trong trường hợp người có nghĩa vụ không trực tiếp thực hiện thủ tục).
 • Thẩm quyền gia  hạn: Sở Công Thương tỉnh/thành phố nơi cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Thời gian xử lý hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Thủ tục nêu trên áp dụng đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài không thuộc các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Trường hợp văn phòng đại diện nằm trong các khu vực nêu trên, hồ sơ sẽ được nộp tại Ban quản lý của khu vực đó.

Công ty TNHH Tư vấn Vi-Star là đơn vị uy tín và chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư nước ngoài; thành lập doanh nghiệp;  xin giấy phép con các ngành, nghề có điều kiện; bảo hộ sở hữu trí tuệ; giấy phép lao động,…Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến thuế, kế toán cho doanh nghiệp