Dịch Vụ Thành Lập VPĐD Doanh Nghiệp Nước Ngoài Tại Việt Nam


I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

 1. Tư vấn thủ tục tiến hành  và các giấy tờ cần thiết để thành lập VPĐD.
 2. Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước của VPĐD.
 3. Soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động VPĐD.
 4. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại cơ quan quản lý Nhà nước.
 6. Tiến hành nộp hồ sơ khắc dấu VPĐD.
 7. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của VPĐD.
 8.  Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số thuế cho văn phòng đại diện.

II. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Thời gian hoàn thành 15 ngày làm việc.

Kể từ ngày cung cấp đầy đủ và ký các giấy tờ.

III. PHÍ DỊCH VỤ

1.  Phí dịch vụ :

 • Phí dịch vụ là : 650 USD
 • Lệ phí trên đã bao gồm : Lệ phí Nhà nước, Phí làm con dấu, đăng báo thành lập.
 • Phí trên chưa bao gồm : Phí dịch thuật, Phí công chứng, thuế VAT.