Dịch Vụ Kế Toán Trưởng


I. CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG THỰC HIỆN

 1. Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán;
 2. Đứng tên ký kế toán trưởng trên các hồ sơ kế toán của doanh nghiệp;
 3. Phân công công việc cho nhân viên của phòng kế toán;
 4. Đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ kế toán cho nhân viên kế toán;
 5. Kiểm soát, kiểm tra lại tất cả các hồ sơ, hạch toán, các báo cáo thuế mà nhân viên kế toán đã thực hiện;
 6. Kiểm soát, kiểm tra lạ việc lập báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm;
 7. Kiểm soát, kiểm tra lại việc lập báo cáo quyết toán thuế hàng năm;
 8. Tư vấn các luật thuế, các quy định trong kinh doanh cho lãnh đạo doanh nghiệp;
 9. Đại diện doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan thuế;
 10. Làm việc với công ty kiểm toán;
 11. Tư vấn đầu tư, lập dự án, xây dựng phương án kinh doanh;
 12. Tư vấn thực hiện các thủ tục về đăng ký lao động, BHXH, BHYT cho doanh nghiệp.

Kế toán trưởng đáp ứng đầy đủ các điều kiện về kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ theo quy định của Luật kế toán.

Kế toán trưởng thường xuyên được sự hỗ trợ của các chuyên gia là Kiểm toán viên, Kế toán viên hành nghề.

II. PHÍ DỊCH VỤ

Dựa vào sự phức tạp (Ngành nghề kinh doanh, doanh thu hàng tháng, số lượng chứng từ phát sinh hàng tháng, số lượng lao động, phí dịch vụ xác định như sau)

STT

Thời gian làm việc tại doanh nghiệp

Gía phí/tháng

1

4 ngày/tháng

4,000,000 VNĐ

2

8 ngày/tháng

6,000,000 VNĐ

3

16 ngày/tháng

8,000,000 VNĐ

4

Không xác định thời gian

10,000,000 VNĐ

 

Lưu ý: Phí dịch vụ trên chư bao gồm 10% thuế VAT