Để hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường doanh nghiệp cần tiến hành những thủ tục nào ?


Để hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường thì doanh nghiệp cần tiến hành những thủ tục sau đây :

1.Đăng ký nhãn phụ hàng hoá:

- Đối với hàng hoá đã đăng ký nhãn hiệu thì khi nhập khẩu về Việt Nam, bạn phải đăng ký nhãn phụ: 

Khoản 3 Điều 7 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định như sau:

"3. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hóa. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc."

Nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hoá theo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP gồm:

+ Tên hàng hóa;

+ Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

+ Xuất xứ hàng hóa;

+ Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Về nhãn phụ, mẫu và thông tin là do bên cá nhân, tổ chức bán đưa ra theo đúng quy định về nội dung của nhãn gốc.

2.Đăng ký kinh doanh

Nếu chưa đăng ký ngành nghề bán lẻ hàng hóa hay bán buôn sẽ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

3.Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá:

Theo quy định Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá 2007, hàng hoá nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

4.Đăng ký lưu hành sản phẩm

Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Đơn xin đăng ký lưu hành sản phẩm

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

+ Bản kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng hoá chất, chế phẩm của các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp. Trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam không kiểm nghiệm được thành phần và hàm lượng thì có thể sử dụng kết quả kiểm nghiệm thành phần và hàm lượng của các nhà sản xuất có uy tín trên thế giới, hoặc của những nước có Hiệp định về chất lượng hàng hoá với Việt Nam. Trong trường hợp nghi ngờ, Bộ Y tế sẽ gửi mẫu ra nước ngoài để kiểm nghiệm và cơ sở xin đăng ký phải chịu mọi chi phí cho việc kiểm nghiệm.

+ Giấy chứng nhận hoặc tài liệu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về sản phẩm đã được phép lưu hành hoặc chứng chỉ bán tự do của nước sở tại hoặc của ít nhất là một nước đang cho phép sử dụng (đối với hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn nhập khẩu).

+ Tài liệu kỹ thuật về những vấn đề sau:

. Thành phần, cấu tạo

. Tác dụng và hướng dẫn sửdụng

. Tác dụng phụ, cách xử lý

. Tính ổn định và cách bảo quản

. Quy trình sản xuất

5. Đăng ký Mã số mã vạch cho sản phẩm: 

Hồ sơ đăng ký gồm:

+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.

+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.

+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.

Số lượng hồ sơ: 2 bộ.

Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam.