Đăng Ký Lao Động Và Làm Bảo Hiểm Xã Hội


I. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

  1. Đăng ký lao động theo quy định.
  2. Xây dựng quy định mô tả tiêu chuẩn chức danh cho từng công việc.
  3. Xây dựng hệ thống thang bảng lương cho người lao động.
  4. Đăng ký hệ thống thang bảng lương theo quy định.
  5. Thực hiện đăng ký công đoàn.
  6. Thực hiện đăng ký BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
  7. Nhân sổ BHXH từ cơ quan BHXH theo quy định.

​II. PHÍ DỊCH VỤ:

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

Dưới 10 người

5,000,000 đồng/tháng

Từ 10 đến 20 người

10,000, 000 đồng/tháng

Trên 20 người

15,000,000 đồng/tháng