CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM


 

1.Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2, điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì  Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.”

Tuy nhiên, Hiện tại chính phủ vẫn chưa ban hành văn bản nào hướng dẫn về vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động nước ngoài.

 

Kết quả hình ảnh cho bao hiem doi voi nguoi lao dong nuoc ngoai

 

2.Chế độ bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2, điều 1 của Luật bảo hiểm y tế 2008 :

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có liên quan đến bảo hiểm y tế.”

Và quy định tại điểm a, khoản1 , điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì  người lao động nước ngoài (áp dụng đối với cả người quản lý doanh nghiệp có hưởng lương) làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên tại Việt Nam là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế

Mức đóng bảo hiểm y tế: Mức đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. (Theo điều 18,Quyết định 959/QĐ-BHXH)

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài là: 80% chi phí khám, chữa bệnh. (Theo điểm đ, khoản 1, điều 22, Luật bảo hiểm xã hội 2014).
 

3.Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động nước ngoài :

 

Theo quy định của Luật việc làm 2013 thì người lao động nước ngoài không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp