Trang chủ/Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP THÁNG 11/2019

Công ty TNHH Tư Vấn Vi-Star hiện có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:


​Công Ty TNHH Tư Vấn Vi-Star

Tuyển Nhân Viên Thực Tập Sinh Kế

Công ty TNHH Tư Vấn Vi-Star tuyển dụng kế toán tháng 7/2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VI-STAR

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM THÁNG 11 NĂM 2016

         Công ty TNHH Tư Vấn Vi-Star chuyên tư vấn các thủ tục giấy phép đầu tư trong và ngoài nước. Chức năng nhiệm vụ xem tại website www.vi-star.com. Công Ty cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố HCM vị trí nhân viên kế toán; nhân viên kinh doanh

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VI-STAR

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016

         Công ty TNHH Tư Vấn Vi-Star chuyên tư vấn các thủ tục giấy phép đầu tư trong và ngoài nước. Chức năng nhiệm vụ xem tại website www.vi-star.com. Công ty cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố HCM vị trí nhân viên kế toán.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VI-STAR

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016

         Công ty TNHH Tư Vấn Vi-Star chuyên tư vấn các thủ tục giấy phép đầu tư trong và ngoài nước. Chức năng nhiệm vụ xem tại website www.vi-star.com. Trung tâm cần tuyển nhân sự làm việc tại Thành phố HCM vị trí trợ lý luật sư

Tuyển dụng tháng 06/2015