Trang chủ/Tư Vấn Kế Toán

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và khủng hoảng kinh tế các doanh nghiệp Việt Nam phải biết tận dụng các cơ sở pháp lý, các hiệp định liên chính phủ để tối ưu hóa các khoản thuế trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam và Quốc tế để nâng khả năng cạnh tranh lên mức cao nhất cũng như để đạt mức lợi nhuận cao nhất đối với hàng hoá , dịch vụ cùa mình.


Tổng hợp các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

Căn cứ theo điều 4 thông tư 39/2014 về tiêu thức trên hóa đơn đã lập.

Bạn là doanh nghiệp mới thành lập, bạn đang phân vân không biết nên làm gì??

Căn cứ luật số  106/2013/QH13 hiệu lực từ 01/07/2016  được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13 như sau:

Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên trong Công ty tham gia lần đầu và DN di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.