Trang chủ/Tư Vấn Kế Toán

Ngày 10/10/2016 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ 01/01/2017

Ngày 4/10/2016 Chính Phủ ban hành Nghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về mức Thuế môn bài phải nộp của Doanh nghiệp và Cá nhân áp dụng từ năm 2017 trở đi.

Ngày 26/08/2016, Bộ tài chính vừa ban hành thông tư số 133/2016/TT-BTC thay thế cho quyết định 48. Thông tư 133 hướng dẫn về các chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

 

THÔNG TƯ  200 - ĐỔI MỚI VỀ CHẾ ĐỘ  KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP :

          1. Được dùng Ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán.

          2. Thay đổi hệ thống kế toán và hệ thống tài khoản.

          3. Thay đổi nội dung Báo cáo tài chính.

          4. Về Chứng từ kế toán - Sổ kế toán DN có thể tự thiết kế mẫu Chứng từ phù hợp với luật kt .v,v..

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2903/CT-TNCN ngày 29/6/2016 của Cục thuế Trà Vinh hỏi về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, ngày 2/8/2016 Tổng cục Thuế có công văn 3437/TCT-TNCN giải đáp như sau:

Dựa vào công văn 3436/TCT-TNCN giải đáp về vấn đề giảm trừ gia cảnh của tổng cục thuế như sau:

Hướng dẫn các thủ tục về đăng ký thuế mới nhất năm 2016

Để tính thuế TNCN cho năm 2016, kế toán cần quan tâm đến các thông tư hướng dẫn về thuế TNCN sau: Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC